Spön

Metspö

Den äldsta och enklaste formen av fiskespö är ett metspö. Från början var det gjort av en gren, eller en stam från ett litet eller ungt träd, och en krok av något slags ben. Sedan ersattes detta spö av bambu och dessutom tillkom ett sänke och ett flötfishing-rod-474095_960_720e. Dessutom så tillverkades kroken av stål. Nu för tiden är metspöt tillverkat av kolfiber eller glasfiber, eller en blandning av dessa båda. Dessutom kan spöt vara sammansatt av flera delar för att få mer längd, eller till viss del förbättrad stabilitet. Det finns även något som heter teleskopspö, vilket är ett spö som kan skjutas in i sig själv. Flötet, sänket, linan och kroken har ett gemensamt namn, metrev.

Kastspö

Skillnaden mellan kastspö och metspö är att kastspöt har en så kallad rulle och inte någon metrev. Dessutom så använder man inte något flöte. Sänke finns oftast, men kroken har ett drag, spinnare eller wobbler som sänke och för att locka till sig fiskar. Kastspöt har oftast antingen en haspelrulle eller en multirulle. Själva spöt är till för att föra ut linan och kroken med kraft, så att linan rullas ut ifrån rullen när man kastar med spöt och på så sätt nå långt ut i vattnet. När man sedan vevar in linan igen så gör själva inrullningen att draget, wobblern eller spinnaren rör sig, och på så sätt likna småfisk i vattnet för att locka till sig större fiskar.

Båtspö

Ett så kallat båtspö är ett spö främst för användning ute till havs på en fiskebåt.

Flugspö

Flugspöt används för flugfiske, samt används ofta i mindre vattendrag som till exempel åar, bäckar och forsar.

Ismetespö

Detta spö används vid pimpelfiske eller ismete på vintern. Det är vanligast ute på en stabil is, men kan också användas från bryggan eller en båt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *